Uit mijn ‘beroep en bestemming’ analyse

Om je enige inzage te geven in wat mij van nature is meegegeven deel ik hieronder enige fragmenten uit mijn persoonlijke (astrologische) beroep- en bestemmings analyse. Geeft je een aardig beeld welke persoonlijkheid de grote creator in mij heeft gegoten;

U bezit de uitzonderlijke en fijngevoelige eigenschappen van medeleven en voorstellingsvermogen en dringt gemakkelijk door tot het innerlijk van anderen. U voelt wat zij voelen en hebt toegang tot de diepere lagen van het onbewuste. Deze aanleg maakt u uitstekend geschikt om met mensen te werken, waarbij u hun talenten stimuleert en helpt om wonden te helen.

U bent uiterst intuïtief en weet de moeilijkheden van mensen te doorgronden zonder feitelijke informatie daarover te hebben.
Uw grootste talent is uw vermogen om de motieven en gevoelens van de mensen om u heen aan te voelen alsmede uw aanleg om beeldend en intuïtief te weten wat voor hen van belang kan zijn.

U bent zich heel bewust van een hogere realiteit en u wilt uw energie en inzet aan iets wijden waarin u met heel uw hart in gelooft en u wilt op een of andere manier aan die hogere bron uw diensten aanbieden. U hebt behoefte aan een bestemming en u wilt concreet kunnen zien dat u de wereld verbetert. Het brede veld van hulpverlening is prettig voor u, vooral de geneeswereld en de psychiatrie waarin werkelijke problemen aan de orde komen en uw visie en idealisme heel inspirerend kan zijn.
Uw inzicht in het verloop van wereldse zaken kan een ruimere en meeromvattende visie oproepen. U kunt met genoegen kennis op de markt brengen, inspiratie verkopen, bewustzijn promoten ofwel uw innerlijke visie op een gewone alledaagse manier beschikbaar stellen aan gewone mensen.

Uw visie mag dan onconventioneel zijn, u wenst over het algemeen als een kundig en ‘normaal’ mens geaccepteerd te worden. Ondanks uw stevige grip op de eindige realiteit bent u intens instinctief verbonden met het grotere geheel. Dat wordt mystieke aanleg genoemd, al denkt u niet in zulke esoterische termen over uzelf.
U staat met één been stevig op de grond en met het andere op de drempel naar de onzichtbare wereld. Daardoor staat u open voor het collectief onbewuste wat heel effectief door een creatief medium als muziek kan worden gekanaliseerd. U bent fantasierijk en uw innerlijke beleving is levendig.

Uw ontvankelijkheid voor hogere bestaansniveaus kan u ook op wetenschappelijk gebied inspiratie geven, daar waar niet de logica, maar de intuïtie spannende nieuwe concepten onthult. U kunt uw gave ook inzetten op een gebied dat in de behoeftes van de massa voorziet, zoals de wereld van het theater of een andere vorm van podium. U voelt de collectieve dromen en verlangens al lang aan voordat mensen beseffen wat zij nu eigenlijk zoeken. Uw beeld van eenheid en uw medeleven met alle levende dingen moet in de kern van uw werk zijn ingekapseld.

U bent heel optimistisch van aard en beschouwt pijnlijke ervaringen zelfs als een les en een groeiproces. Dit aangeboren vertrouwen in de essentiële goedheid van het leven is een waardevolle eigenschap. U wilt dat met anderen kunnen delen en u zou een inspirerende docent of leraar kunnen zijn omdat u de ogen en harten van anderen wilt openen voor de grotere werkelijkheid die u zelf waarneemt. U moet letterlijk en figuurlijk kunnen communiceren en doceren. U wens om dienstbaar te zijn moet zich uiten in werk dat de visie van anderen verruimt. U vindt het bevredigend om met de natuur, het dieren- of het plantenrijk te werken.

Al zijn uw ogen op een hoogstaand rijk gericht, u beseft heel sterk dat verborgen dieptes het leven van alledag accentueren. U beseft hoe ver de natuur en de menselijke natuur gaan om te overleven en u bent vastbesloten om alles te transformeren wat u in anderen kunt vinden dat destructief of aangetast is door die primitieve overlevingsdrang.
U bent in feite een geboren psychiater die snel aanvoelt wat anderen ofwel opzettelijk verbergen ofwel niet bewust zijn van zichzelf. De psychologie kan u derhalve trekken, maar dat geldt ook voor elke sfeer waarin u de kracht hebt om op grote schaal te transformeren. U gebruikt uw kracht graag, maar door uw idealen is het zeker dat u altijd zult proberen om deze positief, vanuit de liefde voor uw medemens te gebruiken. U begrijpt de psychologie van een groep instinctief en weet openlijk onderwerpen aan te snijden die aan de orde moeten komen. Wellicht bent u een onovertroffen onderzoeker of genezer, omdat u de voorwaarden om te overleven kent, een goede diagnose kunt stellen en tot verborgen oorzaken van een psychologisch of fysiek probleem doordringt.
U bent geen ‘volger’ en krijgt niet graag de wet door anderen voorgeschreven. U hebt een sterk gevoel voor gerechtigheid en eerlijkheid en signaleert heel alert het onrecht om u heen. U leeft zonder sentimenteel te zijn mee en kunt zich direct verplaatsen in de ‘zwakkeren’ en de zwarte schapen. Daarom interesseren belangrijke sociale kwesties u en geeft werk die maatschappelijk onrecht aan de kaak stelt, veel voldoening.

U bent geïnteresseerd in de hulpverlening, met name in werk met individuen die op een of andere manier slachtoffer van het bestaan zijn geworden. U hebt geduld, bent realistisch en kunt zich uitstekend beheersen, waardoor u heel goed met mensen zou kunnen werken die psychologisch zijn beschadigd door krachten die buiten hun macht liggen. De diverse terreinen van de conventionele of alternatieve geneeskunde kunnen uiterst lonend voor u zijn, vooral als u direct hulp kunt bieden en het leed van anderen met uw kennis en vaardigheden kunt verzachten.

U bent zich sterk bewust van de diepere betekenis of het doel achter pijnlijke ervaringen en u ziet leed als een leer- en groeiproces. Daardoor brengt u een positieve en optimistische visie over op mensen die worstelen met begrip voor hun eigen leed. U bent een geboren genezer omdat u achter de directe oorzaak van pijn naar het doel in de uiteindelijke ontplooiing van het individu kijkt. Tegelijkertijd bent u praktisch en herkent u de noodzaak om in alledaagse termen op andermans narigheid te reageren. Er zijn verschillende werksferen die bij u passen en die hebben een ding gemeen: zij ondersteunen praktisch gezien de menselijke conditie en weerspiegelen zowel aardse vaardigheden als een intuïtieve kijk.
U beschikt over een enorme persoonlijke uitstraling en heel veel charme. Sterk, powerful en vastberaden, maar niet ongevoelig. Uw charme is echter niet gebaseerd op gladheid, maar op het oprechte vermogen om anderen te accepteren zoals ze zijn en royaal steun te bieden wanneer dat nodig is. Met deze eigen schappen schopt u het ver in uw loopbaan.

Voor zover de fragmenten uit de astro-analyse. In het volgende menu-item ‘de 33/6 binnen het ‘life destiny system’, leg ik je het e.e.a. uit over dit systeem, alsmede de duiding van mijn eigen life-destiny-nummer binnen dit systeem.